Videos in Polish (filmy po polsku)

Jak wybrać język na tej stronie (how to choose your language on this website)

Wideo o szczepieniach (Vaccination video)

Trudno oddychać (Finding it hard to breathe video)

Wysoka temperatura (Fever video)

zapalenie oskrzelików (Bronchiolitis video)

Wideo zadzie (Croup video)